top of page

Uitspraak tuchcommissie in zaak Thom van Beek opmerkelijk!


Vrijspraak na een positieve dopingtest van marathonschaatser Thom van Beek is een scenario waar nauwelijks rekening mee gehouden werd. Immers in januari 2016 liep van Beek tegen de lamp nadat zowel zijn A als B staal positief werd bevonden op het gebruik van EPO. De zaak zorgde veel commotie in de schaatswereld, maar de hoofdrolspelers beten op hun lip en vermeden zoveel mogelijk de publiciteit.

Tot afgelopen vrijdag toen de Tuchtcommissie van de KNSB bekend maakte dat Thom van Beek vrijgesproken moest worden wegens het niet correct doorlopen van de procedure. Nog voor de KNSB en de Dopingautoriteit konden reageren brachten het AD en de LC het opmerkelijke nieuws naar buiten.

Op 20 december blijkt volgens de website van de KNSB ‘een verzoek van de Tuchtcommissie van de KNSB te zijn binnengekomen om bij de tussenuitspraak een onafhankelijke deskundige te benoemen. De Dopingautoriteit werd daarbij opgedragen aanvullende documenten af te geven aan deze deskundige.

De Dopingautoriteit weigerde echter om deze stukken over te dragen omdat het dossier met alle relevante stukken, zoals beschreven in het KNSB Dopingreglement en de Internationale Standaarden, reeds lang was overlegd en de schaatser geen relevante afwijking van die standaarden had aangetoond.’

Uit de berichtgeving wordt niet duidelijk waarom de Tuchtcommissie van de KNSB van de bestaande procedures wil afwijken in de zaak van Thom van Beek? In het AD liet van Beek optekenen dat hij vindt dat hij geen eerlijk proces heeft gehad en dat de Tuchtcommissie dat ook heeft ingezien. In hoeverre dopingexpert Douwe de Boer een rol speelt in dit proces blijft nog onduidelijk. ‘Er is geen overtuigend bewijs gevonden en de procedure is niet correct is verlopen. “Er waren gewoon te veel vraagtekens”’, aldus De Boer in het AD.

Gelet op de tijdsduur in de afhandeling van de zaak van Beek en de stevige samenstelling van de Tuchtcommissie, met oud-rechters en (top) advocaten in de geledingen, blijkt dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan met deze opmerkelijke uitspraak op procedurele gronden, die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de behandeling van dopingovertredingen in Nederland!! Niet verwonderlijk dat zowel de KNSB als de Dopingautoriteit in beroep gaan tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie. “Want In de regelgeving is nauwkeurig omschreven hoe een dossier in een dopingzaak moet worden samengesteld, en welke stukken zich hierin moeten bevinden. Voor dit systeem is gekozen om te voorkomen dat sporters de rechtsgang frustreren door het onophoudelijk opvragen van grote aantallen irrelevante stukken. In vele uitspraken, waaronder die van het Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne, is dit systeem geaccepteerd en bevestigd. Alle betrokkenen, waaronder de Dopingautoriteit en de Tuchtcommissie van de KNSB, zijn gebonden aan deze regelgeving. De Tuchtcommissie heeft de regelgeving en de jurisprudentie echter genegeerd, waardoor beroep onvermijdelijk is”, is op de website van de Dopingautoriteit te lezen. MH

Leden tuchtcommissie KNSB: Mr. F.G. Bauduin (voorzitter); Mevr. Mr. C.M.E. de Koning (vice-voorzitter); Mevr. Mr. M. van der Linden; Mr. B.A. van Heuveln; D.H. van Zanten; Mevr. Mr. M.Th. Nijhuis; Drs. N.R.F. van Dalen; Prof. Mr. J.S. Kortmann; Mr. J. Piena.

Laatste berichten
bottom of page